Tietosuojaseloste

Lyhyesti tietosuojasta: Kantoliinayhdistys kerää jäseniltään yhteydenpitoon tarvittavia tietoja. Jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan. Tietoja kerätään ja säilytetään Kantoliinayhdistyksen verkkokaupassa (MyCashflow Teemakauppa) ja jäsenrekisterissä (Flomembers). Nämä yritykset saattavat säilyttää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Yritykset täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteristä omat tietonsa sekä pyytää tietojensa poistoa.